PRE ŠTUDENTOV
ŠTUDENTSKÝ PORTÁL
Školské stravovavnie
PORADENSTVO
Školský poriadok
Študentská firma
OZNAMY

Dňa 19.09.2019 o 16:00 
sa bude konať
rodičovské združenie.

Účelové cvičenie na OŽaZ,
1. ročníky 20.09.2019„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta