Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

            Dňa 23.9.2019 sme boli  v rámci odborného výcviku 1.B PM na prezentácii História mesta Levice a hradu. Bola to naša prvá aktivita v rámci štúdia OVY na  SOŠTaS.

Prezentácia bola o histórii Levíc a my  sme sa od  Mgr. Margaréty Novákovej, archeologičky Tekovského múzea v Leviciach,  dozvedeli veľa nových poznatkov. Napríklad, že prvá písomná zmienka o Leviciach je z roku 1156. 

Mesto Levice sa kedysi nazývalo aj Leua, Lewa, Léva, Lewenta, Levicze. V roku 1388 bolo Leviciam udelené jarmočné mýtne právo. Od tej doby sa uskutočňuje tradičný Levický jarmok ako ho poznáme dnes. V roku 1604 sa založili počiatky administratívnej činnosti mesta, vzniká pečať s vyobrazením leva. Prvá najstaršia historická budova bola objavená archeologickým výskumom Dr. Habovštiaka. Bola to Bratka, starý drevený kostol z 11. storočia. Bratka v r. 1240 vyhorela a postupom času a vplyvom prírodných podmienok zanikla.  Druhá najstaršia budova mesta Levice je Levický hrad z 13. storočia, ktorý tiež viackrát vyhorel, a zachoval sa do dnešnej podoby vďaka rodine Schoellerovcov. V druhej polovici 18.storočia sa Levice stali centrom poľnohospodárstva, obchodu a remesiel.

V 20. storočí bola vybudovaná stará radnica, kalvínsky dom, dnešná budova SOŠ pedagogickej. V Leviciach boli časté požiare, ktoré pohltili mnohé ďalšie pamiatky.

            Táto exkurzia nám dala iný pohľad na mesto Levice, pretože  mnohé pamiatky už existujú iba v archeologických záznamoch, a tie, ktoré existujú,  často nie sú označené. Vďaka tejto exkurzií vieme, že tu sú, a keď sa budeme o ne starať, tak tu ešte dlho aj budú.

Natália Račková, 1.B, pracovník marketingu
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta