Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

„Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústna maturita", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

Termín praktickej časti odbornej zložky MS sa neruší, vedenie školy túto časť MS 2020 prispôsobí k termínu obnovenia výučby. PČ OZ MS bude predchádzať internej časti MS 2020. O termínoch, organizácii príp. zmenách a pokynoch MŠVVŠ SR Vás budeme včas informovať.

Študenti, ktorí sa prihlásili na PČOZMS forma b) obhajoba vlastného projektu, budú svoje projekty k oponentúre posielať elektronicky oponentom, ktorí vypracujú oponentský posudok na predpísanom tlačive. S vypracovaným posudkom, pripomienkami a odporúčaniami oponenta sa študenti oboznámia opäť elektronicky.

T: do 20.04.2020 (pondelok)  - odoslanie písomných prác MP oponentom

T: do 11.05. 2020 (pondelok) – odoslanie oponentských posudkov študentom

T: odovzdania funkčných výrobkov k oponentúre (odbor TITT), termín odovzdávania Vám podľa aktuálnej situácie bude oznámený oponentom Vášho MP. Predpokladaný termín je  v týždni od 04.- 06. mája 2020.

 

Milí maturanti,

napriek ťaživej a pre nás všetkých novej, nepoznanej situácie obraciame sa na Vás s nádejou, že materiály Vám poslané pedagógmi školy otvárate, venujete dostatok času k samoštúdiu, komunikujete so svojimi učiteľmi a majstrami OVY, pýtate sa, konzultujete...  naši učitelia sú Vám nápomocní, využívajú rôzne formy a štýly ako Vám učiva podať čo najzrozumiteľnejšie.

Nie je to ľahká cesta prípravy, hlavne keď Ste hotové informácie dostávali v laviciach učební alebo šk. dielňach...v osobnom kontakte.

Vedenie školy Vám želá veľa osobnej sily, pozitívnej energie, elánu k samoštúdiu a hlavne pevné zdravie a pocit bezpečia Vám a Vašim najbližším.

2020-03-26 09:56:27
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

 2-ročné nadstavbové štúdium
v šk.roku 2020/2021

Oznam.PDF          Kritériá.PDF„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta