Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

Milí študenti školy,

pomôžte i Vy svojim rodičom, starým rodičom alebo seniorom vo Vašej dediny, vo vchode bytového domu či starším osobám, ktorí si sami nedokážu zabezpečiť dôležité životné potreby.

Pridajme sa k iniciatíve nášho mesta a našich dedín!

Vzhľadom na vážnosť situácie s koronavírusom ponúka mesto Levice, Slovenský červený kríž a Mestský parlament mládeže Levice
POMOC PRE OSAMELÝCH SENIOROV, IMOBILNÝCH OBČANOV, OBČANOV VO VÁŽNOM ZDRAVOTNOM STAVE a pre ďalších ľudí, ktorí nedokážu sami alebo s
pomocou svojich blízkych:

  • Zabezpečiť nákup základných potravín, drogérie a liekov (po telefonickej žiadosti vložte do obálky/sáčku nákupný zoznam a hotovosť, ktoré si označený pracovník Slovenského Červeného kríža vyzdvihne. Hotový nákup s výdavkom a blokom z pokladne vám následne pracovník/dobrovoľník prinesie späť.)
  • Zabezpečiť ďalšie nevyhnutné a neodkladné veci ako úradné záležitosti, návšteva pošty, venčenie psíka a pod. (po telefonickej žiadosti určíme dobrovoľníka, ktorý vám ochotne pomôže)

 

Potrebu pomoci môžete nahlásiť:

  • 0910 116 111, 036/63 07 900 Slovenský červený kríž (8.00 - 12.00 h.)
  • 0800 120 646 Bezplatná krízová linka MsÚ Levice (prac. dni 8.00 – 14.00 h.)
  • 0950 724 908, 036/38 11 976 Linka pomoci Mestského parlamentu mládeže (14.00 - 20.00 h.)
  • https://bit.ly/tusme - Formulár, kde môžete nielen požiadať o pomoc, ale aj pomôcť

 

Ing. Adriana Macáková

referent vzťahov s verejnosťou a médiami

Mestský úrad Levice

Nám. hrdinov č.1

934 32 Levice

036 6350 264

0902 918 644

e-mail: adriana.macakova@levice.sk

 

Veľké ďakujem vyslovujeme za študentov a zamestnancov  SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice všetkým ktorí sú v práci, za ich služby a pomoc, ktorú nám preukazujú v tejto pre nás všetkých novej a ťaživej situácii.  Buďte naďalej silní a zdraví!

Vedenie školy

2020-03-27 09:00:08
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

 2-ročné nadstavbové štúdium
v šk.roku 2020/2021

Oznam.PDF          Kritériá.PDF„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta