Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

Organizačný pokyn súťaže Stredoškolská odborná    činnosť v súvislosti s koronavírusom

 

Celoštátna odborná komisia SOČ a ŠIOV uskutoční súťaž SOČ dištančnou formou.

 

Organizačný pokyn pre dištančnú formu súťaže:

  1. Školský metodici posúvajú súťažné práce do vyšších kôl prostredníctvom prihlášky do e-systému najneskôr do 03.04.2020.
  2. Diplomy a certifikáty budú po vyhodnotení prác zaslané žiakom elektronickou formou prípadne poštou. Určuje sa poradie prvých 3 najlepších prác.
  3. Členovia OHK na úrovni krajských kôl ohodnotia práce v e-systéme. Hodnotenie nezahŕňa ústnu obhajobu a diskusiu,  a budú hodnotené 4 oblasti z pôvodných 5.
  4. Termín na posúdenie a vyhodnotenie prác na úrovni kraja je stanovený najneskôr do 17.4.2020. Výsledky krajskej prehliadky budú zverejnené na stránke organizujúcej školy, Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej , Ul. Fraňa Kráľa 20, 949 01 Nitra, https://spsnitra.edupage.org/.
  5. Z krajských kôl postupujú 2 práce z každého odboru do celoštátneho kola v e-systéme v termíne do 20.04.2020 s rovnakým spôsobom hodnotenia
  6. Výsledky celoštátneho kola sa elektronický spracujú od 1. po 3. miesto. Všetky ostatné práce skončia na 4. mieste. Výsledky budú zverejnené na stránke ŠIOV, v termíne do 29.05.2020.

 

 

Súťažné podmienky a hodnotenie prác:

Kritériá pre hodnotenie prác stanovila celoštátna odborná komisia nasledovne: celkové hodnotenie prác je súčtom hodnotenia písomnej časti práce bez ústnej obhajoby práce a diskusie.

Kritériá hodnotenia sú:

  • Odborná a obsahová úroveň práce (max. 15 bodov)
  • Použitie argumentácie a dôkazov (max. 15 bodov)
  • Formálna stránka práce, úroveň spracovania práce a dokumentácie, používanie odbornej terminológie (max. 10 bodov)
  • Využitie práce (max. 10 bodov)

Vzhľadom na skutočnosti a vykonané zmeny systéme a podmienkach súťaže, musí byť každý súťažiaci informovaný o tejto skutočnosti. V prípade nesúhlasu bude zo súťaže a hodnotenia vyradený.

Zdroj: https://siov.sk/aktuality-a-usmernenia-v-case-koronavirusu/

 

 

V Leviciach, 30.03.2020

 

 

Ing. Mária Bajúzová v.r.

školská koordinátorka SOČ

2020-04-01 15:05:38
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

 2-ročné nadstavbové štúdium
v šk.roku 2020/2021

Oznam.PDF          Kritériá.PDF„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta