Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

1. Vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov t.j. IV.B, IV.C, II.N a III.A končí 7. mája (štvrtok) 2020.

2. Termín uzatvorenie dochádzky a klasifikácie žiakov končiacich ročníkov je 4.máj (pondelok) 2020 do 12:00

3. Známky za 2. polrok šk. roka pre žiakov končiacich ročníkov budú zapísané v EduPage priebežne; s návrhom výslednej klasifikácie za klasifikačné obdobie vyučujúci oboznámi každého žiaka.

4. Klasifikačná porada za 2. polrok šk. roka 2019/202 sa uskutoční online dňa 5. mája (utorok) 2020.

5. Usmernenie k termínom a organizácii MS 2020 a ZS 2020 bude zverejnené do 7 mája 2020.

 

Levice, 27.04.2020

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy

2020-04-27 18:05:04
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

 2-ročné nadstavbové štúdium
v šk.roku 2020/2021

Oznam.PDF          Kritériá.PDF„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta