Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

Na základe Rozhodnutia ministra školstva o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

 

Vám oznamujeme, že IČ MS sa vykoná administratívne.

 

Hodnotenie v predmete IČ MS (SJL, AJ B1, OZ MS samostatne praktická časť a ústna časť) sa získa ako aritmetický priemer známok z predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. (4-ročné odbory 1. – 4- ročník, NŠ 1. – 2.)

 

Najneskôr do 12. mája 2020 sprístupníme maturantom

výsledné známky z maturitných predmetov.

 

Najneskôr do 15. mája 2020, žiaci ktorí nesúhlasia s výslednou známkou z niektorého predmetu majú možnosť písomne požiadať vedenie školy o absolvovanie ústnej formy IČ MS.

 

Žiadosť o vykonanie IČ MS za daný predmet posielajú na emailovú adresu školy sospodamfiteatrom@gmail.com

 

V takomto prípade žiak vykoná internú časť MS z tohto predmetu prezenčnou alebo dištančnou formou podľa možností školy a charakteru predmetu v termíne od 25. mája do 13.júna 2020. Deň konania IČMS bude oznámený.

 

 

Vedenie školy

2020-05-01 20:05:09
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

 2-ročné nadstavbové štúdium
v šk.roku 2020/2021

Oznam.PDF          Kritériá.PDF„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta