Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa maturitné skúšky v tomto školskom roku konajú administratívnou formou hodnotenia. To znamená, že známku za predmety, na ktorý ste sa prihlásili v septembri 2019 vám bude vypočítaný priemer z predmetov – SJL, ANJ,  KCJ (II.N) odborné predmety podľa št. odboru.

Vy sa musíte vyjadriť, či známku akceptujete alebo neakceptujete.

Tieto úkony sa robia prostredníctvom edupage v nasledovných krokoch:

1. Ako uvidíte svoju vypočítanú známku a ako ju môžete akceptovať/zamietnúť


Príde vám správa o známke vypočítanej aritmetickým priemerom ( koncoročné vysvedčenie 1. a 2. ročník, a 3. a 4. ročník – známky za 1. polrok aj 2. polrok)

Vašou úlohou je sa vyjadriť  stlačením tlačidla Akceptovať  alebo  Zamietnuť.


Akceptovaná známka sa prejaví v prehľade takto

TERMÍN DO KEDY MUSÍTE AKCEPTOVAŤ ALEBO ZAMIETNÚŤ ZNÁMKU JE NAJNESKOR  15. MÁJA 2020.

a) ak známku akceptujete, budete túto známku mať uvedenú na maturitnom vysvedčení

b) ak známku zamietnete, budete musieť absolvovať IČ MS z daného predmetu. Termín bude stanovený.  (Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o termínoch a organizácii IČ MS v  čase mimoriadnej situácie v šk. roku 2019/2020 – bod 4. 7 a 11.)

 

 

2020-05-07 15:39:38
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

 2-ročné nadstavbové štúdium
v šk.roku 2020/2021

Oznam.PDF          Kritériá.PDF„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta