Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

Dňa 06.07.2020 sa konalo výberové konanie na výber uchádzačov na pracovnú pozíciu „sociálny pedagóg“.

Výberové konanie bolo vypísané v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, Pracovným poriadkom SOŠTaS a národným projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.

 

Na výberové konanie bolo pozvaných 6 uchádzačov. 2 uchádzači písomne oznámili neúčasť z dôvodu zamestnania sa pred termínom výberového konania.

Výberové konanie sa zrealizovalo formou osobného pohovoru prostredníctvom vopred stanovených otázok a 1 situačnej úlohy pre všetkých uchádzačov.

Výberová komisia rozhodla, že vo výberovom konaní bola s najvyšším počtom bodov 61 úspešná

 

Mgr. Jana Hodrušská

 

Na základe uvedeného jej bude ponúknuté voľné pracovné miesto sociálneho pedagóga.

 

 

 

Levice, 10.07.2020

 

 

Ing. Eva Sleziaková v.r.

riaditeľka školy

 

Zápisnica z výberového konania . PDF

2020-07-13 08:21:43
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

 2-ročné nadstavbové štúdium
v šk.roku 2020/2021

Oznam.PDF          Kritériá.PDF„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta