Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

02.09.2020, otvorenie šk. roka 2020/2021

Organizácia

 

Príchod žiakov do areálu školy

1. ročníky

8:00 – 8:15 Prezentácia, odovzdanie dokumentácie TU

8:15 -  8:25 Privítanie prvákov, pokyny za účasti vedenia a pg. zamestnancov

8:25 – 8:30 Vstup do budovy školy, dezinfekcia, odchod do tried (TU, vrátnik)

Vonkajší areál pred budovou školy

2. ročníky

8:30 Príchod do školy, dezinfekcia, odchod do tried (TU, vrátnik)

3. ročníky

8:45 Príchod do školy, dezinfekcia, odchod do tried (TU, vrátnik)

4. ročníky a I.N

9:00 Príchod do školy, dezinfekcia, odchod do tried (TU, vrátnik)

Triednické hodiny

Kmeňové triedy/TU

Od príchodu do 10:30

1. ročníky  predstavenie sa, školský poriadok, zápis na stravovanie

ostatné triedy, školenie BOZP a šk. poriadok, zápis na stravovanie

Ukončenie

najneskôr 11:00

poriadok v triedach, odchod z tried:

1. ročníky
I.A 10:00, I.B 10:10, I.C 10:20

2. ročníky
II.A 10:25, II.B 10:30, II.C 10:35

3. ročníky
III.A 10:40, III.B 10:45, III.C 10:50

4. ročníky a I.N 
IV.B 10:50, IV.C 10:55, I.N 11:00

 

Zamestnanci školy, zákonní zástupcovia a žiaci školy vstupujú do priestoru školy len s ochranným rúškom.

 

Levice, 28.08.2020

 

Ing. Eva Sleziaková

riaditeľka školy

2020-08-28 17:53:09
PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

Vážení rodičia a študenti školy,
dňom 12.10.2020 (pondelok) sa  prerušuje vyučovanie na stredných školách.  Od zajtrajšieho dňa t.j. 12.10.2020 škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania. 
Rozvrh, obsah, rozsah a frekvencia klasifikácie vyučovacích predmetov dištančnou formou bude zverejnený 12.10.2020 v popoludňajších hodinách.

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta