Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku  10. 05. 2019 sme sa rozlúčili so žiakmi 4. ročníkov  študijných odborov technik informačných a telekomunikačných technológií, pracovník marketingu a komerčný pracovník v doprave pred ich maturitnou skúškou.

Triedne učiteľky menovite predstavili maturantov. Za štvrtákov sa rozlúčila so spolužiakmi žiačka IV.B triedy š. o. pracovník marketingu Katarína Kozelnická. Pár povzbudivých slov povedala maturantom žiačka III.B triedy š. o. pracovník marketingu Júlia Straková. Prítomným sa prihovorila v slávnostnom príhovore riaditeľka školy Ing. Eva Sleziaková. Úspešní žiaci boli ocenení pochvalou triednej učiteľky a pochvalou riaditeľky školy.

Maturantom držíme palce na maturitnej skúške.

 

 

 

 

 

 

PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

V dňoch 13.06-14.06 sa vyučuje

v 30 minútových

vyučovacích hodinách.„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta