Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

 

„Staň sa odborníkom vo svojom remesle a zabezpeč si svoju budúcnosť!“

 

SOŠ TaS Duálne vzdelávanie

 

3 – ročný učebný odbor 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby

 

Užívaj výhody žiaka v duálnom vzdelávaní a pridaj sa k nám!

- praktické vyučovanie s najmodernejšími technológiami priamo v podnikoch

- príprava v reálnych podmienkach u zamestnávateľa,

- získanie pracovných návykov už počas štúdia,

- odborné vzdelávanie s využitím najnovších technológií, zariadení a materiálov

- zlepšenie finančného statusu prostredníctvom podnikového štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia zo strany zamestnávateľa (bezplatné pracovné oblečenie a obuv, teplý obed, zdravotné prehliadky a iné benefity),

- možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o zmluvu o budúcej pracovnej zmluve alebo o pracovnú zmluvu uzatvorenú so zamestnávateľom.

- začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa,

- skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.

- vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce,

- 5 dni teoretické vyučovanie v škole, 5 dní praxe

- kvalitná teoretická príprava, využívanie IKT, cudzí jazyk,

- zahraničné stáže a výmeny žiakov organizované školou,

- odborné exkurzie v spolupráci škola – podnik,

- lyžiarske, plavecké výcviky, športové súťaže...,

- vodičského oprávnenia sk. B za zvýhodnených finančných podmienok v u s autoškolou Peter Maňák

po skončení 3-ročného štúdia istota práce alebo možnosť pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu s maturitou priamo v škole.

 

Prehľad zmluvných pracovísk v duálnom vzdelávaní v šk. roku 2020/2021

AUTO Rácz s.r.o., Kalnická cesta, Levice (autorizovaný servis Peugeot)

Kontakt: 036/6350351, 09056607300, rbagocsi@autoracz.sk

TGA, s.r.o., Jurská cesta 6, Levice (autorizovaný servis Hyundai)

Kontakt: 036/6309880, 0902919985, servis@tga.sk

Radoslav Illés – AUTOLINE, Mochovská 15, Levice

Kontakt: 036/6305450, 0905969355, autolinelevice@gmail.com

ZF Slovakia a.s., Ul. Zeppelina 1, Levice

Kontakt: 036/6294732, 0905560227, mrek.benedik@zf.com

 

Pripravujeme vstup ďalších podnikov do duálneho vzdelávania

Pneuservis Ivan Genský, Kalnická 15, Levice

kontakt: 0903 233 659, gensky.ivan@gmail.com

Autodielňa Melicher, Mochovská ul. Levice

kontakt: 0908065848, melicher.jan@centrum.sk

 

ŠkVP na stiahnutie.pdf

PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

Vážení rodičia a študenti školy,
dňom 12.10.2020 (pondelok) sa  prerušuje vyučovanie na stredných školách.  Od zajtrajšieho dňa t.j. 12.10.2020 škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania. 
Rozvrh, obsah, rozsah a frekvencia klasifikácie vyučovacích predmetov dištančnou formou bude zverejnený 12.10.2020 v popoludňajších hodinách.

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta