Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

3 -ročný učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika

 

- 5 dní teoretické vyučovanie v škole, 5 dní praxe,

- prax v 1. ročníku v školských dielňach, v 2. a 3. ročníku na pracoviskách zamestnávateľa,

- motivačné štipendium podľa dosiahnutých študijných výsledkov,

- odmena za produktívnu prácu od zamestnávateľa,

- kvalitná teoretická príprava, využívanie IKT, cudzí jazyk,

- teplý obed v školskej jedálni,

- odborné exkurzie, zahraničné výmeny žiakov,

- lyžiarske, plavecké výcviky, športové súťaže...

- vodičského oprávnenia sk. B za zvýhodnených finančných podmienok v u s autoškolou Peter Maňák

- nedostatkový odbor na trhu práce – vysoký dopyt zamestnávateľov po remeselníkoch

- po skončení 3-ročného štúdia istota práce alebo možnosť pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu s maturitou

 

Prehľad zmluvných pracovísk praktického vyučovania pre učebný odbor elektromechanik

silnoprúdová technika v školskom vzdelávaní

1. Ľudovít Pintér, s.r.o. Hlboká 8, Levice

kontakt: 0903 407 726, pinterludovit@gmail. com

2. ELIM, Dostojevského 9, Levice

kontakt: 0903 407 735, elimlevice@gmail.com

3. Štefan Holka – Piťo, P.O.Hviezdoslava 612/5, Levice

kontakt: 0907 579 080

4. ELEKTRO Kocian s.r.o. Hviezdoslavova 38, Nová Baňa

kontakt: 0907 131 216, nbelektro@kfte.sk

 

ŠkVP na stiahnutie.pdf

PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

Vážení rodičia a študenti školy,
dňom 12.10.2020 (pondelok) sa  prerušuje vyučovanie na stredných školách.  Od zajtrajšieho dňa t.j. 12.10.2020 škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania. 
Rozvrh, obsah, rozsah a frekvencia klasifikácie vyučovacích predmetov dištančnou formou bude zverejnený 12.10.2020 v popoludňajších hodinách.

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta