Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

Pre rýchlym tempom napredujúci sektor IT
a telekomunikácii s novými technológiami“

           

Telekomunikačný sektor sa len v priebehu posledných pár rokov zmenil na nepoznanie, hardvér, softvér a sektor služieb informačnej technológie zažívajú najväčšie zmeny a ešte stále sa vyvíjajú závratnou rýchlosťou.

 

Práve pre sektor IT a telekomunikácii pripravujeme technikov v maturitnom,
4- ročnom študijnom odbore 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
s vysokým podielom praktického vyučovania priamo na pracoviskách zamestnávateľov:

- v 3. – 4. ročníku prax na pracoviskách IT a telekomunikačných spoločností v regióne ,

- niekoľkoročná úspešná spolupráca so spoločnosťou Slovak Telekom

- výučný list, osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti §21, maturita

- možnosť získať európsky certifikát ECDL,

- zapojenie sa do sieťovej akadémii priamo v škole a možnosť získať prestížne Osvedčenie

Cisco akadémie

Cisco Networking Academy , je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania, a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti“,

- zahraničné mobility, výmeny študentov so 6 krajinami EÚ,

- lyžiarske, plavecké výcviky, olympiády, stredoškolská odborná činnosť, športové súťaže...

- vodičského oprávnenia sk. B za zvýhodnených finančných podmienok v u s autoškolou Peter Maňák

- možnosť finančnej odmeny za produktívnu prácu v 4. ročníku od zamestnávateľa
na osobný účet študenta resp. zákonného zástupcu

 

Prehľad zmluvných pracovísk praktického vyučovania pre študijný odbor

technik informačných a telekomunikačných technológií

 

1. NsP, SNP 19, Levice

2. db – COMP, Kalvínske námestie2, Levice

3. Opticnet - WAN Slovakia s.r.o., Fr. Hečku 1, Levice

4. Slovak Telekom, Sládkovičova 24, Levice

5. ZF Slovakia a.s., PP Géňa, Ul. Zeppelina 1, Levice

6. M-TEC PLUS s.r.o., SNP 21, 936 01 Šahy

7. Eurofins NSC Central and Eastern Europe s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky

8. Psychiatrická liečebňa, Dr. Jána Zelenyáka 65,Hronovce

9. NEUMAN ALUMINIUM FLIESSPRESSWERK Slovakia s.r.o., Žarnovica

10. CAMFIL FAR, PP Géňa, Ul. E. Sachsa 8, Levice

11. Marián Székely – MYKY, Kuzmányho 32, Levice

12.Tectra s.r.o., Pod amfiteátrom 7, Levice

13. Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, LV

ŠkVP na stiahnutie.pdf

PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

Vážení rodičia a študenti školy,
dňom 12.10.2020 (pondelok) sa  prerušuje vyučovanie na stredných školách.  Od zajtrajšieho dňa t.j. 12.10.2020 škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania. 
Rozvrh, obsah, rozsah a frekvencia klasifikácie vyučovacích predmetov dištančnou formou bude zverejnený 12.10.2020 v popoludňajších hodinách.

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta